Jak finansować działalność salonu fryzjerskiego i kosmetycznego

Lipiec 23, 2014
Biznes plan salonu fryzjerskiego, kosmetycznego

Biznes plan salonu  fryzjerskiego i kosmetycznego

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym salony kosmetyczne i fryzjerskie) stanowią serce naszej gospodarki. Jednak na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej tych firm stoją liczne bariery, a do podstawowych przeszkód należą ograniczenia finansowe.

Największe problemy z dostępem do zewnętrznych form finansowania mają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz firmy mikro. Nie posiadają one najczęściej historii kredytowej ani majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a tym samym zdolności kredytowej. Niedobór środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne do poprawy konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów. Zdarza się, że to właśnie z tego powodu małe firmy bankrutują w pierwszym roku działalności.

Spróbuję pokrótce wyjaśnić, jakie możliwości finansowania mają salony.

Niezależnie od tego, czy dopiero zakładacie salon czy już go prowadzicie, macie do wyboru trzy podstawowe źródła finansowania. Możecie skorzystać z:

a)      kapitałów obcych,

b)      kapitałów własnych,

c)      funduszy europejskich.

Finasowanie z kapitałów obcych

Do kapitałów obcych zaliczamy następujące narzędzia:

1)      kredyt inwestycyjny

W tym wypadku banki często wymagają prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy. Jednak w niektórych bankach już na starcie można się starać o taki kredyt – warunkiem jest dobry biznes plan salonu (fryzjerskiego, kosmetycznego). Okres kredytowania wynosi nawet 25 lat. Zabezpieczenie kredytu stanowią zakupione środki trwałe. Kredyt może obejmować 80% wydatków inwestycyjnych, więc trzeba się liczyć z wkładem własnym w wysokości 20%. Jeśli kredyt wypłacany jest w transzach, bo zaciągnęliśmy go na jakąś większą inwestycję, remont czy przebudowę salonu, należy dopilnować wszelkich formalności związanych z zakończeniem kolejnych etapów inwestycji. Niedopełnienie formalności może spowodować blokadę wypłaty kolejnych transz.

2)      kredyt obrotowy

Polega on na tym, że na rachunku firmowym przyznany jest limit środków, z których możemy korzystać w trakcie trwania umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek pomniejsza zadłużenie i zwiększa kwotę do dyspozycji. Oprocentowanie pobierane jest zwykle na koniec miesiąca tylko od wykorzystanej kwoty kredytu obrotowego. Należy jednak uważać, ponieważ wiele banków wprowadza dodatkowe oprocentowanie od niewykorzystanej kwoty kredytu, co stanowi dodatkowy koszt. Banki mają w swojej ofercie kredyty obrotowe zabezpieczone (na różne sposoby) oraz niewymagające zabezpieczeń (ale to się wiąże z większymi kosztami). Wybór formy kredytu zwykle zależy od kwoty kredytu oraz wyników finansowych firmy. Należy zawsze pamiętać, aby środki od kontrahentów przepływały przez rachunek firmowy w banku, w którym korzystamy z kredytu obrotowego, ponieważ jeżeli wnioskujemy o kredyt obrotowy w nowym banku, wzoruje się on na historii obrotów z innego banku, a w momencie przedłużania kredytu weryfikowane są już tylko obroty w danym banku. Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym to dobre rozwiązanie dla salonów, które potrzebują środków na realizowanie bieżących zobowiązań, np. na zapłatę faktur za dostawę towarów i usług, pokrycie wynagrodzeń pracowniczych, opłacanie składek ZUS oraz innych pilnych wydatków związanych z prowadzeniem firmy, czy też na krótkoterminowe inwestycje. Kwota kredytu dla małych przedsiębiorstw, w zależności od oferty banku, waha się od kilku tysięcy do nawet 1,5 mln zł. Okres kredytowania wynosi od 12 miesięcy do 10 lat.

3)      kredyt z gwarancją de minimis

To kredyt obrotowy, z tą jednak różnicą, że Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie. Jeżeli do tego dojdzie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję do 60% kwoty kredytu, do kwoty 3,5 mln zł i maksymalnie na 27 miesięcy. Starając się o taką formę kredytu, wraz z wnioskiem do banku składa się również wniosek u udzielenie gwarancji. Taki rodzaj kredytowania to dobry wybór dla firm, które mają krótką historię kredytową lub nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. Na uwagę zasługuje także niski koszt zabezpieczenia, brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji oraz to, że wszystkie formalności załatwia się bezpośrednio w banku kredytującym. Dzięki zabezpieczeniu kredytu gwarancją, bank jest bardziej skłonny do udzielenia finansowania niż w wypadku, gdyby firma wnioskowała o kredyt bez zabezpieczeń. Często może to również mieć przełożenie na marżę kredytu czy wysokość prowizji ze względu na obniżenie ryzyka transakcji.

1 2 3Następna strona

3 komentarze

Dodaj komentarz

  • (will not be published)