Jak radzić sobie z konfliktami w salonie?

Styczeń 28, 2015

 konflikty 1

 

Świadome zarządzanie salonem fryzjerskim czasami wiąże się z trudnościami. Doświadczył tego znajomy menedżer, który po przeanalizowaniu przychodów i kosztów prowadzenia salonu doszedł do wniosku, że fryzjer z obrotem miesięcznym w wysokości 9000 zł i wynagrodzeniem 40% jest nierentownym pracownikiem. Dlatego też zaproponował mu zmianę dotychczasowej umowy, wskazując jednocześnie na inne źródła zarabiania dodatkowych pieniędzy (pielęgnacja w salonie, zwiększenie liczby koloryzacji, sprzedaż kosmetyków). Początkowo fryzjer wyraził zgodę. Potem jednak, nie mogąc się pogodzić ze stratą łatwych pieniędzy, przeszedł do ukrytej walki w postaci szykan, aby w końcu zaatakować w sposób otwarty, poprzez wyzwiska i groźby. W rezultacie pracownik został zwolniony, a sprawa znalazła się w sądzie. Czy zawsze musi dojść do takiego czarnego scenariusza?

Czym jest konflikt?

Czy konflikt jest zjawiskiem z gruntu negatywnym i czy zawsze działa destrukcyjnie? Może lepiej unikać takich starć? Nie, oczywiście, że nie. Bo konflikt w samej rzeczy to coś zupełnie normalnego i oczywistego. Tam, gdzie jest dwoje ludzi (nie mówiąc już o większej liczbie) często pojawia się różnica zdań, interesów, potrzeb, przekonań. I to jest naturalne. Do sporu, kolizji dochodzi wówczas, gdy dwie strony są od siebie zależne (np. w relacji pracownik–pracodawca) i nie akceptują występujących między nimi różnic, gdy żadna ze stron nie może osiągnąć swoich celów bez udziału lub zgody drugiej strony albo kiedy jedna strona blokuje realizację dążeń drugiej strony.

Przykładowo jeśli celem jest wprowadzenie standardu obsługi klienta, który wyraźnie opisuje zachowania zalecane i niedopuszczalne, a pracownik nie przestrzega owego standardu, mamy do czynienia z sytuacją konfliktową. Ale to nie konflikt jest źródłem nieporozumień, lecz sposób jego rozstrzygnięcia. Ten zaś zależy od zarówno od Twoich przekonań, wartości, jakimi się w życiu kierujesz oraz od samego problemu, jak i od postrzegania oponenta. Jeśli o drugiej stronie myślisz jak o wrogu, za wszelką cenę będziesz dążyć do zniszczenia go zamiast do rozwiązania problemu, który wywołał konflikt.

5 sposobów rozwiązywania konfliktów

Sposób rozwiązania konfliktu może i powinien być Twoim świadomym wyborem. To Ty decydujesz, czy chcesz za wszelką cenę wygrać i postawić na swoim czy też może pójść na kompromis, wspólnie z partnerem wypracować takie rozwiązania, które przyniosą obopólne korzyści. Ważne, by nie działać pod wpływem emocji oraz by wybrać właściwą strategię rozwiązania konfliktu: współpracę, kompromis, rywalizację, dostosowanie bądź unikanie. Decydując się na określoną strategię, warto wziąć pod uwagę, co jest przedmiotem konfliktu oraz kto jest oponentem; ktoś, kogo traktujesz jak partnera, pracownik, na współpracy z którym Ci zależy, czy też osoba, z którą możesz się rozstać bez żalu.

W salonie fryzjersko-kosmetycznym, jak w życiu prywatnym, nie brakuje przyczyn konfliktów; najczęściej są to:

 • zderzenie osobowości (każda strona chce postawić na swoim, nawet jeśli nie ma racji),
 • niezrozumienie tego, co mówi druga osoba lub własna interpretacja jej słów,
 • niechęć do podporządkowania się („ja wiem lepiej”),
 • realizacja własnych celów („wolę się wyspać, niż przyjść do salonu 10 minut przed rozpoczęciem pracy”),
 • wewnętrzna niezgoda na niektóre decyzje menedżera („nie będę polecał kosmetyków, bo nie jestem sprzedawcą”),
 • brak lub nadmiar klientów,
 • brak przestrzeni, narzędzi, produktów do pracy,
 • brak jasnych zasad funkcjonowania salonu,
 • zbyt wysokie standardy (w innym salonie np. nie wymagano od pracownika noszenia stroju firmowego),
 • brak współpracy („swoje zrobiłam, reszta do mnie nie należy”),
 • traktowanie innych jak konkurencji, z którą trzeba walczyć (przekazywanie klientkom krytycznych uwag na temat innego fryzjera czy kosmetyczki, która jest w czymś lepsza).

1 2 3Następna strona

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

 • (will not be published)