Odpowiedzialność społeczna w branży hair & beauty

Grudzień 9, 2015

  Salon odpowiedzialny społecznie 1 edit 2

Aktywność coraz większej liczby salonów urody nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych czy spa. Wiarygodność marki i zaufanie do niej są budowane nie tylko przez jakość obsługi, ale również przez odpowiedzialność społeczną biznesu, czyli działania na rzecz rynku pracy, środowiska naturalnego, zdrowia oraz lokalnej społeczności. Oto przykłady działań prospołecznych, które pomagają kształtować wizerunek salonu urody jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wielu właścicieli salonów tworzy swoje małe imperia z pasją, a po osiągnięciu stabilnej pozycji na lokalnym rynku zastanawia się, co jeszcze można zrobić, by ugruntować pozytywny wizerunek swojej firmy oraz korzystnie wyróżnić się spośród konkurencji. Coraz więcej doświadczonych przedsiębiorców z branży kosmetycznej rozumie, że zysk finansowy firmy nie jest jedynym miernikiem jej sukcesu. Ważne okazują się też etyczne prowadzenie działalności, rozważne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego, tak by mogły się nimi cieszyć również kolejne pokolenia, oraz wrażliwość na potrzeby pracowników i całego otoczenia, w którym działa salon urody.

Działania z zakresu odpowiedzialności społecznej salonu urody

Czym właściwie jest odpowiedzialność społeczna w biznesie? To działania nienastawione bezpośrednio na osiągnięcie zysku, podejmowane z własnej inicjatywy przedsiębiorcy lub personelu jego firmy i niewymagane przepisami prawnymi. Te inicjatywy powinny przynosić korzyści innym ludziom, całym społecznościom lub środowisku.

Przykładowo zatem formą takiego działania na rzecz personelu nie będzie zapewnienie cyklicznych badań lekarskich i zakup wyposażenia na potrzeby tworzonego stanowiska pracy, bo te obowiązki wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy. Natomiast dodatkowym działaniem na rzecz załogi może być tworzenie elastycznego grafiku, który pomoże młodym rodzicom pogodzić pracę z obowiązkami domowymi.

 Dlaczego warto prowadzić salon odpowiedzialny społecznie?

Wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu można wpisać w codzienną pracę salonu. Te dodatkowe elementy aktywności gabinetu spa, zakładu fryzjerskiego i kosmetycznego pozytywnie wpływają na całokształt prowadzenia biznesu. Nie wiążą się one zwykle z dodatkowymi kosztami, długoterminowo mogą umocnić pozycją rynkową właściciela salonu, a także pomóc zbudować reputację wartościowego partnera biznesowego. Dzięki takim inicjatywom łatwiej zatrzymać przy sobie ambitnych, wartościowych pracowników i klientów, a przez to zwiększyć zyski oraz obniżyć koszty działalności.

Każdy salon korzysta z zasobów naturalnych oraz lokalnego rynku pracy i powinien nauczyć się je szanować, bo przejrzyste reguły rynkowe, a także zdrowsze i czystsze środowisko są równie cenne, jak dobrze zmotywowani pracownicy.

1 2 3Następna strona