Jak przygotować salon na kontrolę sanepidu?

Sierpień 28, 2019
kontrola_sanepidu_2

 

Procedura – zrób to sam!

Jak zatem stworzyć procedurę? Wszystko wydaje się takie trudne, nieosiągalne dla zwykłego człowieka, ale wystarczy, że będziesz się kierować kilkoma zasadami, a wszystko poukłada Ci się w głowie. Każda procedura sanitarno-higieniczna powinna zawierać:

 • tytuł, który krótko opisuje, czego dotyczy dokument, np. „Procedura higienicznej dezynfekcji i mycia rąk”;
 • cel, np. „ograniczenie ryzyka przenoszenia czynników chorobotwórczych [tu można wyszczególnić z kogo na kogo, z kogo na co]”;
 • adresata (kogo dotyczy dana procedura), np. „personel gabinetu kosmetycznego”;
 • instrukcję krok po kroku, co należy robić, jak powinno wyglądać stanowisko do wykonywania danej czynności, jakich środków powinno się używać (uwaga: staraj się nie zapisywać nazw środków do dezynfekcji, bo przy każdej ich zmianie trzeba będzie zmieniać procedurę);
 • datę utworzenia i datę ostatniej aktualizacji;
 • podpis osoby, która stworzyła procedurę oraz podpisy Twojego personelu, który zapoznał się z tym dokumentem;
 • źródła – ponieważ każda procedura powinna zostać oparta na obowiązujących przepisach, normach i aktach prawnych.
  Pamiętaj też, że jeśli używasz gotowych procedur z internetu, musisz je dostosować do swojego gabinetu. Jeżeli w instrukcji będzie zapis, że do mycia i dezynfekcji używasz myjki ultradźwiękowej, a w praktyce obie czynności wykonujesz manualnie – inspektor może ją odrzucić.

Po trzecie – umowy związane z wywozem odpadów

Wyróżniamy dwa rodzaje odpadów:

 • komunalne,
 • medyczne.

Te pierwsze to po prostu zwykłe śmieci, segregowane bądź nie (w zależności od tego, jaką masz umowę). Ta kwestia może być uregulowana osobną umową lub zapisem w umowie najmu (o tym, że właściciel Twojego lokalu zapewnia Ci pojemnik na odpady).

Te drugie, medyczne, to odpady potencjalnie niebezpieczne. Jeśli jesteś podologiem, wykonujesz makijaż permanentny lub inne zabiegi, w których używasz materiałów jednorazowych, o ostrych krawędziach, przerywających ciągłość naskórka – generujesz odpady medyczne. W tym przypadku masz obowiązek zawrzeć umowę na wywóz i utylizację odpadów medycznych z wyspecjalizowaną firmą. Ale umowa to nie wszystko. Musisz też dostosować stanowisko. I tak: odpady ostre, ostrza skalpeli, igły, dłuta musisz wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych i opisanych pojemników. Jak podaje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, „odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie”. Wszystko po to, aby Twoi pracownicy nie ukłuli się przy sprzątaniu.

Co do przechowywania odpadów, masz dwa wyjścia. Po pierwsze, możesz przechowywać je przez 72 godziny w temperaturze pokojowej, a po tym czasie oddawać firmie zewnętrznej (pamiętaj, że obecnie firmy często naliczają opłaty za każdy podjazd pod firmę i przekalkuluj, czy rzeczywiście Twój salon generuje aż tak dużo odpadów, że po 72 godzinach pojemniki są wypełnione w ⅔ objętości). Po drugie, możesz magazynować odpady w lodówce, gdzie temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza, jednak nie może to trwać dłużej niż 30 dni. W drugim przypadku wzywasz firmę raz w miesiącu.

1 2 3Następna strona