Jak przygotować salon na kontrolę sanepidu?

Sierpień 28, 2019

kontrola_sanepidu_3

Po czwarte – książka sterylizacji

W kontekście sterylizacji również wyszczególniamy dwa przypadki:

  • posiadasz autoklaw i sterylizujesz narzędzia samodzielnie,
  • oddajesz narzędzia do sterylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi, np. centralnej sterylizacji w szpitalu.

Jeśli masz umowę, zbieraj tylko za każdym razem potwierdzenia od szpitala. Niektóre szpitale zakładają zeszyty sterylizacji, gdzie sami pracownicy szpitala wpisują potrzebne dane. Nie obchodzą Cię testy, wszystko zapewnia Ci podmiot zajmujący się Twoimi narzędziami.

Jeśli decydujesz się na zakup autoklawu, pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze przejmujesz całkowitą odpowiedzialność za proces dekontaminacji (od mycia i dezynfekcji po wykonanie wszelkich testów). Autoklaw, jako kocioł parowy, powinien mieć paszport techniczny i zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Mówi nam o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Wynika z niego jasno, że sterylizatory powyżej 10 litrów podlegają pełnemu dozorowi, a te poniżej 10 litrów wymagają jedynie zgłoszenia. Niestety często pracownicy UDT są zdziwieni, że właściciel gabinetu chce coś zgłaszać.

Idźmy jednak dalej, bo przecież Urząd Dozoru Technicznego to nie sanepid (chcę Ci tylko pokazać, że decydując się na sterylizację w gabinecie, musisz dopełnić innych formalności).

Każdy proces sterylizacji musisz jakoś udokumentować. Tutaj posługujemy się wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej (najnowsze z 2017 r.), które mówią, że tzw. książka sterylizacji powinna zawierać:

  • datę;
  • numer sterylizacji – ważny np. żeby wiedzieć, kiedy trzeba wymienić filtr;
  • opis wsadu, czyli co konkretnie sterylizujemy, np. „cążki sztuk 5, kopytko sztuk 7, pęseta sztuk 10”;
  • wskaźnik kontroli – należy ustalić, jakich wskaźników używasz; testy kl. IV należy włożyć do każdego pakietu z narzędziami, testy kl. V i VI można zapakować do tzw. pakietu reprezentatywnego, ułożyć po jednym na półkę w autoklawie, a później wkleić je do książki;
  • parametry sterylizacji – wydruk z autoklawu lub odręczny zapis temperatury i ciśnienia, jakie zostały osiągnięte podczas procesu sterylizacji;
  • podpis osoby wykonującej sterylizację.

Taką książkę możesz kupić w internecie lub założyć własny zeszyt.

Pisząc o książce sterylizacji, muszę wspomnieć o przepisach RODO. W książce, jak pewnie zauważyłaś, nie ma rubryki „podpis klienta”. Klient może mieć wgląd w Twoją książkę, ale w żadnym wypadku nie umieszczaj tam podpisanych testów. Przyczyna jest prosta: dane osobowe możesz przechowywać maksymalnie 5 lat, a książkę 10 lat. Jeżeli chcesz uzyskać potwierdzenie klienta, że widział Twoje sterylne narzędzia – wpisz je w kartę klienta. Niestety część sanepidów życzy sobie takiej praktyki, ale, jak widzisz, nie jest to do końca zgodne z obowiązującym nas prawem.

Dodatkowo inspektor może zapytać o testy biologiczne, czyli Sporal. Tutaj częstotliwość zależy od Ciebie – ale też od tego, jak przyjęło się w danej jednostce, co oznacza, że niektórzy muszą wykonywać Sporal raz w miesiącu, a inni raz na pół roku. Oczywiście jest to niesprawiedliwe, ale dopóki nowe rozporządzenie nie wejdzie w życie, musisz zagryźć zęby i po prostu się podporządkować. Dopóki nie ma aktualnego rozporządzenia, to Ty możesz zająć się całym procesem bez szkoleń, niestety w przyszłości może się to zmienić.

Po piąte – jeszcze więcej dokumentów 😉

Książeczka sanepidowska

Każdy pracownik (osoba, która będzie wykonywać usługi) powinien mieć aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jest to niezbędne, jeśli pracujesz z ludźmi. O tym też mówi ustawa o zwalczaniu zakażeń u ludzi.

Karty charakterystyki

Każdy produkt, którego używasz do dezynfekcji, powinien być dopuszczony do obrotu. Aby tak było, producent musi stworzyć karty charakterystyki, gdzie ujmuje nie tylko skład, ale też instrukcje postępowania w przypadku zatrucia. Z tymi dokumentami należy zapoznać personel (pracownicy powinni potwierdzić ten fakt swoimi podpisami). Pamiętaj też o tym, że jeśli wymieniasz jakiś środek, musisz wydrukować nowe charakterystyki. Skąd je wziąć? Najprościej od producenta, wpisując w wyszukiwarkę, jakich kart dokładnie potrzebujesz. Pamiętaj również, aby używać środków o szerokim spektrum działania (inspektorzy są na to wyczuleni).

Pamiętaj – nie bój się zadzwonić do swojej jednostki i pytać, czego będą od Ciebie wymagać inspektorzy. Musisz czuć się pewnie podczas kontroli i nie bać się, że inspektor zażyczy sobie czegoś z księżyca 🙂

Poza tymi informacjami mam dla Ciebie prezent – listę kontrolną, która pomoże Ci się przygotować do wizyty sanepidu w Twoim gabinecie. Powodzenia!

1 2 3