Joanna Klonowska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, nauczyciel akademicki na kierunku kosmetologia. Kosmetolog, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Ratownik medyczny, menedżer służby zdrowia.

Z pasją zajmuje się pogłębianiem wiedzy z obszarów kosmetologii, andragogiki, edukacji zdrowotnej oraz zdrowia publicznego. Trener-wykładowca przedmiotów wiodących na kierunku kosmetyka oraz przedmiotów medycznych na kierunkach pokrewnych w szkołach policealnych. Egzaminator zewnętrzny i weryfikator egzaminatorów na państwowych egzaminach z przygotowania zawodowego na kierunku kosmetyka.

Właścicielka i menedżer salonu kosmetologicznego specjalizującego się w kosmetologii leczniczej i pielęgnacji ciała. Doświadczenie i wiedzę kosmetologiczną oraz trenerską uzupełnia licznymi kursami i szkoleniami – także z zakresu kosmetologii, nowoczesnej dydaktyki medycznej, medycyny estetycznej oraz marketingu i reklamy. Autorka publikacji naukowych (z zakresu kosmetologii, dydaktyki kosmetologicznej i edukacji zdrowotnej) oraz popularnych (publikowanych w branżowej prasie kosmetologicznej), konsultant firm farmaceutycznych.